Hôm nay, Ngày 23/06/2017

Phật giáo và Đời sống

LỄ NHẠC PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN Tán tụng là một bộ môn nghệ thuật âm nhạc quan trọng trong hệ thống văn hóa nghệ thuật của Phật Giáo Bắc Truyền. Từ khi Phật Giáo được truyền từ Ấn Độ vào các nước phương Đông...

Tin tức-Thời sự

Chương trình NẮNG ẤM BIÊN CƯƠNG SỐ 2. Tuần vừa qua, Chùa Cao Linh đã thực hiện lễ khánh thành và bàn giao phòng học và nhà ở cho trường tiểu học dân tộc nội trú Sin Suối Hồ 2 thuộc xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu....

Các vị Tổ Tịnh Độ

Tổ thứ năm: THIẾU KHANG ĐẠI SƯ Có lúc, Đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng Ngài bay ra. Niệm đến mười câu, trăm, ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo: “Quý vị đã được thấy Phậ...

Lịch sử Chùa Cao Linh

Buông Bỏ Trong Đạo Phật “Xả bỏ là tu, còn cố chấp là chưa biết tu. Thế gian do cố chấp nên người nào cũng thấy sống trong gia đình không có hạnh phúc. Ðã cố chấp thì làm sao hạnh phúc được? Chồng chấp theo chồng, vợ chấp theo vợ, cha chấp theo cha, con ...

PHẬT TỬ VIẾT

NIỀM TIN TRONG ĐẠO PHẬT

Niềm tin là cơ sở của mọi tôn giáo, nhưng trong đạo Phật, niềm tin phải đi đôi với nhận thức đúng đắn. Niềm tin trong đạo Phật là chánh tín, tức niềm tin đó phải chơn chánh, có chánh kiến....

<< Chi tiết >>

Website Chùa Cao Linh - Nhân Gian Phật Quốc - Địa chỉ : Thôn 1 - Xã Bắc Sơn - An Dương - Hải Phòng

Lên đầu trang