Hôm nay, Ngày 01/11/2014

Pháp môn niệm Phật

Khai thị của Ưu Đàm đại sư Đại Sư dạy: Người tu tịnh nghiệp, nếu trần cấu chưa sạch, khi niệm ác nổi lên, phải cao tiếng niệm Phật nhiếp vào chánh niệm, chớ nên để tâm ác nối nhau. Nên biết rằng sự tu hành hôm nay, chính là đối địch với nghiệp sanh tử, khôn...

Phật giáo và Đời sống

Kiên Nhẫn Kiên nhẫn, tiếng Pāli là khanti, là một trong mười cách thực hành (theo Phật giáo Nguyên thủy, còn theo truyền thống Phát triển thì sáu) để đạt đến sự hoàn thiện giác ngộ, thường được gọi là các pháp ba-la-mật. ...

Bản tin Chùa Cao Linh

Thầy Thích Huệ Pháp cùng đoàn Phật tử chùa Kỳ Viên về thăm chùa Cao Linh Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2014, Thầy Thích Huệ Pháp cùng đoàn Phật tử tại chùa Kỳ Viên ở thành phố Nha Trang đã bớt chút thời gian về thăm chùa Cao Linh tại xã Bắc Sơn huyện An Dương thành phố Hải Phòng. Khi được biết tin, Thầy t...

Tin tức-Thời sự

Cuộc chiến Trung-Nhật 1931-1945: Phật giáo mỗi bên đã làm gì? Cuộc chiến Trung Nhật (1931-1945) là một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Á vào thế kỷ XX. Ở Trung Quốc, cuộc chiến này được gọi là chiến tranh kháng Nhật (抗日戰争), trong khi ở Nhật Bản nó được gọi là chiến tranh Trung Nh...

Các vị Tổ Tịnh Độ

Tổ thứ năm: THIẾU KHANG ĐẠI SƯ Có lúc, Đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng Ngài bay ra. Niệm đến mười câu, trăm, ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo: “Quý vị đã được thấy Phậ...

Lịch sử Chùa Cao Linh

Cung Chúc Tân Xuân Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui ...

PHẬT TỬ VIẾT

Chùa Thầy Tôi

Sáng nay, tôi thật bất ngờ
Lòng tôi hồi hộp mong chờ đoàn ta
Tôi là Phật tử chùa nhà
Chính lòng thật sự xót xa thương Thầy
Ngày đầu Thầy mới về đây
Ngôi chùa nhỏ bé ở ngay đường Mười
Bao năm đắp chiếu chờ Người
...

<< Chi tiết >>

Website Chùa Cao Linh - Nhân Gian Phật Quốc - Địa chỉ : Thôn 1 - Xã Bắc Sơn - An Dương - Hải Phòng

Lên đầu trang