Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
NaturalĐạo tràng Cao Linh Tịnh Tông Học Hội đã thành kính tưởng niệm hương linh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, mất ngày 21/9/2018Natural

LONG VƯƠNG

Long Vương Âm dịch là Na Già La Nhã là vị có uy đức nhất trong loài rồng. Tương truyền rằng khi đức Phật đản sanh, có 2 vị Long Vương tên Nan Đà và Bạt Nan Đà xuất hiện rưới nước thanh tịnh tắm cho ngài. Trong Phẩm Tựa của Pháp Hoa Kinh có đề cập 8 vị Long Vương lớn đến nghe đức Phật thuyết pháp như Nan Đà, Bạt Nan Đà Ta Già La, Hòa Tu Cát Đức Xoa Ca A Na Bà Đạt Đa Ma Na Tư, Ưu Bát La . Quyển 1 của Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh thì nêu tên 7 vị Long Vương. Các vị này thường có thể làm cho mây nổi và ban mưa, khiến cho chúng sanh tiêu tan sự nóng bức. 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Kinh địa tạng có nói về các vị Thiên long Bát bộ: “Khi đức Phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở trong cõi Ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung Trời Ðao Lợi”.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Khoa cúng Phật Trai thiên của Phật giáo có văn Thỉnh: Sa Kiệt La Long Vương và Thiên Long Bát bộ ( gồm Thiên Long Dạ Xoa,Càn Thát Bà, A Tu la, Câu Lâu Na, Khẩn Na La, Ma hầu La già gọi chung là Bát bộ)
Trong dân gian, ngày cúng tế Long Thần khác nhau tùy theo truyền thuyết dân gian các nơi. Xưa kia, phần lớn những ngôi đền thờ Long Vương đồng dạng với đền thờ của Thành Hoàng , Thổ Địa. Mỗi khi gặp gió mưa không thuận hòa, hạn hán kéo dài, hay mưa lâu mà không dứt, người dân thường đến miếu thờ Long Vương dâng hương, cầu nguyện để được phong điều vũ thuận./.
(lược thuật )

About admin

Xem Thêm

CÂU CHUYỆN VỀ 3 VỊ TỔ SƯ LÀ HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT…

Tổ sư Tịnh độ tông có 3 vị là A Di Đà Phật tái lai, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *