Thứ Hai , Tháng Bảy 16 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural

TỰ TÍNH DI ĐÀ

Theo thiền tông, chúng sinh từ nhiều đời bị vô minh che lấp tự tính, không tự mình nhìn thấy được ánh sáng chiếu diện nơi tự tâm, giống như mây mờ che ánh sáng mặt trời vào mùa đông. Hôm nay nhờ thiền tập, vén được màn vô minh nhìn thấy được tự tính vốn hằng thường trong sáng. Từ nơi đây hành giả lặn sâu vào tàng thức lấy trí tuệ diệt tận gốc rễ sự vô minh u tối của phiền não để hiển bày toàn bộ chân giác mà xưa nay sẵn có, nên gọi là giác ngộ, là thành Phật. Giống như mây tan thì ánh sáng mặt trời sẽ hiển lộ, chiếu rọi khắp muôn phương vô phân biệt.

Nhưng muốn thấy được tính, tức mỗi thời khắc trôi qua thân phải thiền tập, ý phải gạn lọc tư tưởng rời xa phiền não, luôn ở trong chính niệm. Cũng có nghĩa là mỗi thời khắc phải rời xa ác nghiệp, thực hành thiện nghiệp cho đến khi nhìn thấy được tự tâm.

Cũng vậy, liên hữu niệm Phật là niệm tự tính Di Đà. Vì mỗi chúng sinh đều có Phật tính, Phật tính không khác khi ẩn tàng trong mỗi sắc thân ngũ uẩn khác nhau của từng loại chúng sinh. Phật tính cũng không thêm khi thành Phật, và không bớt đi khi đọa vào địa ngục. Vả lại Phật Phật đồng nhất thể; vậy thì tọa thiền để thấy tự tính, giác ngộ thành Phật, không khác gì khi chúng ta niệm Phật để hiển bày tự tính Di Đà. Tự tính Di Đà là Phật nhân, sinh về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật Di Đà, tu, nghe pháp, chứng ngộ thành Phật là Phật quả.

A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, vô lượng trí tuệ… Niệm danh hiệu A Di Đà Phật là niệm trí tuệ, công đức, phúc báo, không gian và thời gian vô lượng tức là không còn phân biệt, đã không còn phân biệt thì sao còn sinh tử bởi có phân biệt nên mới có sinh tử.

Tịnh độ chính là tự tâm thanh tịnh của mỗi người, không cần phải hỏi rằng có hay không có cõi Tịnh độ ở Tây phương. Phật A Di Đà chính là tự tính sáng soi của chính lòng mình, không cần phải nhọc công tìm về cõi Cực lạc ở đâu đó nữa.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Mỗi khi tâm thanh tịnh thì Tịnh độ mới xuất hiện ở cõi lòng. Tâm người học đạo luôn phải khởi niệm thiện, khi niệm thiện khởi thì niệm ác không có cơ duyên hiện khởi. “Tâm khởi điều thiện tức là điều thiện. Niệm thiện khởi thì thiện nghiệp báo ứng lại”. Để có những niệm thiện, những niệm tốt, ý nghĩ lành thì không cách gì hơn là mỗi người nên niệm Phật. Niệm Phật nhằm có khả năng xử lý những sai lầm, ngõ hầu dập tắt ba nghiệp thân khẩu ý: “Trong lúc niệm Phật thân thẳng ngồi ngay, không làm việc tà, như vậy là tắt được nghiệp thân. Miệng tụng lời chân chính, không nói điều xằng bậy, thế là tắt được nghiệp miệng. Ý chăm chú ở sự tinh tiến, không nảy sinh ý nghĩ tà, thế là tắt được nghiệp ý”

Hiện tại chúng ta niệm Phật là niệm tự tâm. Vì tự nơi mỗi chúng sinh ai cũng có Phật nhân, khi đã có Phật nhân thì liền có Phật quả, là thành Phật. Nhưng vì xưa nay phiền não nghiệp chướng của ta quá dày nên Phật nhân không có cơ hội phát triển. Vậy, ta niệm Phật, tiếng niệm Phật từng giờ từng phút gieo vào tâm tưởng vọng động của ta; bao nhiêu những thứ vọng tưởng ác nghiệp lần hồi tan biến, và thiện nghiệp phước huệ sẽ hiển bày. Chúng ta niệm Phật muốn hiển bày tự tính Di Đà, thì hằng ngày phải tinh chuyên đừng để tâm thoái lui. Giống như em bé vừa sinh, người mẹ phải hằng ngày chăm sóc cho em bé cẩn thận, cho em bé bú sữa, cho em bé ngủ lớn, lớn lên một chút cho ăn cháo cơm… phải chăm sóc thường xuyên. Nếu người mẹ cho em bé bú sữa một ngày; hai ba ngày không cho bú, hoặc em bé khóc mà không tìm cách làm cho em bé nín, bỏ em bé vào những nơi có ánh nắng mặt trời buổi trưa… Như vậy chẳng những em bé không thể lớn mà có nguy cơ mất mạng. Cũng vậy, niệm Phật muốn thấy được tự tính Di Đà, muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc, mà không tinh chuyên, một ngày niệm năm ba ngày nghỉ, hoặc niệm mà chỉ muốn cầu chút ít phước đức hữu lậu ở cõi trời và cõi người thì chúng ta sẽ không đạt được công đức vô lượng vô biên của sáu chữ Di Đà. Những công đức ấy sẽ bị hạn hẹp ở nơi hữu lậu; giống như em bé bị bệnh, ốm yếu do người mẹ chăm sóc không chu đáo. Em bé mỗi ngày được bú sữa thường xuyên, và được chăm sóc cẩn thận thì sẽ lớn lên một cách mập mạp dễ thương đầy đủ sức khỏe. Cũng thế niệm Phật tinh chuyên, siêng năng, đầy đủ tín, hạnh, nguyện, thì ta nhất định sẽ thấy được tự tính Di Đà, nhất định sẽ sinh về Tây Phương và sẽ thành Phật.

Thấy tự tính Di Đà hay sinh về Tây Phương cũng có nghĩa là đã dứt trừ được phiền não vô minh, kiến hoặc tư hoặc, chuyển tâm phàm phu nơi thế giới Sa Bà đau khổ thành tâm thanh tịnh của Thánh Chúng nơi Cảnh giới Cực Lạc, chuyển thức thành trí, mà hiển bày được vô lượng công đức. Vì niệm Phật đạt được công đức vô lượng vô biên như thế, cho nên chúng ta ai là người đang tu pháp môn niệm Phật thì nên cố gắng niệm thường xuyên hơn; ai chưa chọn pháp môn niệm Phật, thì nay nên phát tâm chọn pháp môn niệm Phật để tu; tất cả chúng ta nên niệm Phật với đầy đủ tín, hạnh, nguyện, vững chắc để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật Di Đà hiện bày chính tại tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta bởi “Nước trong thì trăng hiện”
(Cư sĩ Đỗ Xuân Diệu pháp danh Viên Chính – 25/6/2018)

About admin

Xem Thêm

PHẠM BỐI – ÂM NHẠC TRONG PHẬT GIÁO

Tán Bối hay còn gọi là Phạm Bối hoặc là Tác Phạm hay là Phạm, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *