Thứ Hai , Tháng Bảy 16 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural
Home / Văn Học Phật Giáo / Tùy Bút / DUY TÂM TỊNH ĐỘ TỰ TÍNH DI ĐÀ

DUY TÂM TỊNH ĐỘ TỰ TÍNH DI ĐÀ

Trong hình ảnh có thể có: hoa

(Ấn Quang Đại sư)

HỎI :“Duy tâm Tịnh Độ, Tự tính Di Đà” và “Tây Phương Tịnh Độ, A Di Đà Phật” quan hệ như thế nào?
ĐÁP (“Duy tâm Tịnh Độ Tự tính Di Đà”
Nói Tây Phương Tịnh Độ chẳng xuất duy tâm, A Di Đà Phật chẳng xuất tự tính)
Xưa chư Tổ hoằng Pháp đều án chiếu thời cơ dẫn đạo lợi ích cho hậu học. chẳng được nói là thiên lệch chấp trước. Nên lượng thứ đương thời khổ tâm. Duy tâm Tịnh Độ, Tự tính Di Đà, mê lầm bản gốc chẳng phải chỗ kém. Chỗ kém tại người học giải chưa trọn nghĩa.

Người Tông gia chưa đắc, chỉ chấp Duy Tâm Tịnh Độ, Tự tính Di Đà nói Tịnh Độ Di Đà đều không có thật, loại người này bản chẳng hiểu Tông hà huống Tịnh Độ. Tịnh Độ Cổ Đức nói Duy tâm Tịnh Độ, Tự tính Di Đà, nói Tây Phương Tịnh Độ, chẳng xuất Duy tâm. A Di Đà Phật chẳng xuất tự tính. Tính tướng, Lý sự, Nhân quả tất cả đều ở trong đầy đủ rõ rệt. Các ngài bệnh chấp trước, không thể Phổ nhiếp, người học căn độn khó mà lĩnh hội.

HỎI: Duy tâm Tịnh Độ, Tự tính Di Đà, Tây Phương Tịnh Độ cùng Phật có đúng một mà hai hai là một?
ĐÁP : Có Duy tâm Tịnh Độ mới sinh Tây Phương Tịnh Độ. Nếu tự tâm bất tịnh, làm sao được vãng sinh. Tội nhân ác nghịch, lấy mười tiếng niệm Phật tức được vãng sinh, do tịnh tâm niệm Phật, cảm sinh Tây Phương Tịnh Độ. Thế gian nhiều duy tâm nhưng không có Tịnh Độ, là ma ngoài hiểu biết.

Loại này giống nhưng là tà kiến, Người ở hơn nửa đời ra sức niệm Phật chẳng được thật ích lợi, tự cho cao minh, mà chẳng hiểu chấp lý bỏ sự, tự mê lầm mê người. Cho nên do Tự tính Di Đà, tất phải niệm Tây Phương Di Đà, lấy cầu vãng sinh, Dần dần tiến tâm khả dĩ thân chứng Tự Tính Di Đà. Còn riêng chấp Tự tính Di Đà mà chẳng niệm Tây Phương Di Đà, vội vàng lĩnh thật tỏ ngộ, còn chưa hiểu sinh tử. Một mà hai là trước chưa thành Phật, hai mà một là sau thành Phật. 

(Cao linh Tịnh Tông Học Hội Phụng biên dịch Ấn Quang Đại Sư văn sao)

About admin

Xem Thêm

PHẠM BỐI – ÂM NHẠC TRONG PHẬT GIÁO

Tán Bối hay còn gọi là Phạm Bối hoặc là Tác Phạm hay là Phạm, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *