Thứ Hai , Tháng Bảy 16 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural
Home / Phật Giáo và Đời Sống / Ánh Sáng Phật Pháp / HỒ CHÍ MINH BẬC THÁNH HIỀN Ở THẾ KỶ 20

HỒ CHÍ MINH BẬC THÁNH HIỀN Ở THẾ KỶ 20

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Bác Hồ tên gọi rất thân thương của toàn dân Việt nam ta. Bác đã mang Phật giáo và Khổng giáo ứng dụng vào giáo dục đạo đức tư tưởng cho nhân dân ta. Bác xuất thân từ gia đình nhà Nho, nên Bác được ảnh hưởng nền giáo dục tinh hoa của các bậc Phật ThánhTiên Hiền. Qua lời nói của Bác Hồ thời trẻ có câu: “… Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành” ngoài 20 tuổi Bác đã có lòng từ bi vì tất cả lợi ích dân tộc và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và xác định muốn cứu độ mọi người thì cần có trí tuệ muốn có trí tuệ thì phải học, cuối cùng hạnh Bồ tát của Bác đã thành công. Bác dạy: “Không có gì quí hơn độc lập tự do” Tự do chính là giải thoát khỏi sự ràng buộc áp bức của dân tộc. hay: “Trung với Nước hiếu với dân” “ Liêm chính chí công vô tư” Bác đã dùng lời dạy của Tiên hiền ứng dụng để dạy đồng bào chiến sĩ dễ hiểu dễ nhớ mà thực hành. Lời giáo dục Thiếu niên cô đọng nhất ảnh hưởng của Phật giáo cũng áp dụng cho tất cả mọi người đó là “ Năm điều Bác Hồ Dạy:
Yêu Tổ quốc yêu đồng bào.
Học tập tốt lao động tốt.
Đoàn kết tốt kỷ luật tốt.
Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
Khiêm tốn thật thà dũng cảm”.
Là con Phật chúng ta cũng : Thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ trong đó có Tổ quốc thầy dạy, cha mẹ đồng bào chúng sinh, biết sống lục hòa, vệ sinh bảo vệ môi trường không uống rượu,. nhẫn nhục, không nói dối, học văn tu tư, bi trí dũng. Giữ giới hay kỷ luật. Trong các tập truyện người tốt việc tốt của Bác cũng chính là Người Thiện việc Thiện, Bác giáo dục trong mọi lĩnh vực cho toàn dân ta làm việc vì lợi ích cho mọi người. Đời sống của Bác không có tài sản riêng mặc dù là lãnh tụ cao nhất nhưng cốt cách thanh đạm liêm chính. Bác thật sự là người “Cộng sản” tư tưởng mong muốn thế giới đại đồng văn minh Ý thức làm việc và lao động TỰ GIÁC cao tài sản là của chung toàn dân, hưởng thụ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đó cũng là tư tưởng “Tịnh Độ nhân gian”. Giống như đời sống của người xuất gia Phật giáo tài sản là của chung không có tự tư tự lợi nhưng mục tiêu khác nhau là tự độ và cứu độ chúng sinh giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, theo quy luật nhân quả muốn có cõi Tịnh Độ thì phải Tịnh hóa cõi thế gian. Cuộc đời của Bác là hình ảnh vị Bồ Tát thế gian nhờ trí tuệ và Đạo đức đã chuyển được hoàn cảnh từ một nước nông nghiệp lạc hậu nghèo nàn trở thành một nước Việt Nam thống nhất hòa bình ổn định. Hồ Chí Minh đã học tập Phật Thánh Tiên Hiền và trở thành vị Thánh hiền một nhà giáo dục lớn của thế kỷ 20 Phật Pháp có câu: “Tất cả mọi thiện Pháp của thế gian đều là Phật Pháp”. Nhưng thời mạt pháp chúng sinh cương cường người ta quên lãng lời dạy của Phật Thánh Tiên Hiền, họ còn cho là lạc hậu, bạn thử kiểm tra 10 em học sinh xem có nhớ nổi Năm điều bác Hồ dạy hay không? Đủ nói lên giáo dục đạo đức bây giờ đã xuống cấp mức báo động, không xứng đáng với lòng mong mỏi của Bồ Tát Hồ Chí Minh, đã hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng và nền giáo dục Đạo Đức dân tộc ./. 01/02/2018

ẢNH HỒ CHÍ MINH NĂM 1946

About admin

Xem Thêm

Tổ cơm chay từ thiện Diệu Vân

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật ——-//—————/ Tổ cơm chay từ thiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *