Thứ Ba , Tháng Tám 14 2018
NaturalTHƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN PHẢ ĐỘ GIA TIÊN RẰM THÁNG 7 SẼ TỔ CHỨC BA NGÀY VÀO THỨ 6, 7 và CN từ ngày 24,25,26 tháng 8 tức ngày 14,15,16 tháng 7 âm lịchNatural
Home / Văn Học Phật Giáo / Tùy Bút / THIÊNG VÀ CHẤP

THIÊNG VÀ CHẤP

Thiêng là tính từ nói về sự thần bí của các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cho là một vị thánh hoặc vị thần nào đó có năng lực chi phối can thiệp họa phúc của con người. Thiêng chính là chấp trước của đại đa số những người mê tín trong dân gian thêu dệt chấp có nhiều vị thần có phép thiêng gây phúc họa cho con người
Theo nhà Phật không có chùa đền, miếu, phủ nào thiêng cả. Chùa, Tượng Phật Thánh Tăng là biểu tượng cho Phật thường trụ tại thế gian được ví như học cụ giáo dục học Phật Đà cũng bị chi phối của vô thường cũng bị nạn nước lửa cuốn trôi và cháy rụi, cũng bị thời gian phong hóa mối đục đổ nát, chẳng có chùa nào thiêng tránh được vô thường cả.


Cũng không có Phật Thánh Thần linh thiêng nào chi phối họa Phúc của con người mà chính do con người tạo ra phúc và chiêu lấy họa y theo lí nhân duyên quả báo.
Thiêng liêng và tôn quí nhất chỉ có PHẬT PHÁP là nhiệm mầu và mãi mãi thường còn
“ Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn” chúng ta nên hiểu rằng ngã ở đây không phải là cá nhân Thích Ca Mâu Ni Phật bằng xương bằng thịt, mà là ngã Phật Pháp Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo chỉ có độc nhất vô nhị không có sinh tử luân hồi
Trên con đường học Phật là tiến đến sự giải thoát khỏi ràng buộc chấp trước do vô minh. Chấp trước là sự dính mắc của tâm, chấp cho thân này là của tôi,cái này là của tôi, chùa của tôi thiêng chùa của anh không thiêng, do vậy nảy sinh mâu thuẫn giữa ta và người, môn nọ và phái kia, đoàn thể nọ với đoàn thể kia, pháp này hay pháp kia không hay, thiếu tính thống nhất làm ảnh hưởng đến thăng huy của Phật giáo, Mà căn bản của Phật Pháp là “ Không dính mắc vào bất kỳ cái gì cả”. Truyền thống của Phật Giáo là trí tuệ giác ngộ giải thoát không cố chấp bất kỳ hình thức nào./.
24/12/2017

About admin

Xem Thêm

TỨ ĐẠI BỒ TÁT TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ DẠY HỌC CŨNG NHƯ SỰ TU DƯỠNG CỦA PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA

TỨ ĐẠI BỒ TÁT TƯỢNG TRƯNG CHO SỰ DẠY HỌC CŨNG NHƯ SỰ TU DƯỠNG …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *