Thứ Hai , Tháng Bảy 16 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural
Home / Phật Giáo và Tuổi Trẻ / Mấu chốt thành bại trong việc tu học, chính là ba chữ “tín – nguyện – hạnh”

Mấu chốt thành bại trong việc tu học, chính là ba chữ “tín – nguyện – hạnh”

? MỖI NGƯỜI TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ ĐỀU LÀ NGƯỜI NIỆM PHẬT, VÌ SAO CHƯA ĐI? VÌ MIỆNG NIỆM DI ĐÀ MÀ TÂM TÁN LOẠN, CHO NÊN MỚI ĐI KHÔNG THÀNH. ĐỜI NÀY LẠI CÓ DUYÊN GẶP ĐƯỢC, NẾU LẠI DÙNG PHƯƠNG PHÁP CŨ MIỆNG NIỆM DI ĐÀ TÂM TÁN LOẠN NỮA, VẬY THÌ ĐỜI NÀY LẠI KHÔNG THỂ ĐI…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

? Mấu chốt thành bại trong việc tu học, chính là ba chữ “tín – nguyện – hạnh” trong Tịnh Tông đã nói. Bạn có phải thật sự là tin tưởng, thật sự tin không phải là ở bên cạnh tôi mới thật sự là tin. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Đối với Kinh giáo của Tịnh Tông, không có một chút hoài nghi nào, khẳng định là tiếp nhận toàn bộ, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Phát cái nguyện như thế nào? Phải cùng với Phật A-di-đà nguyện hành tương đồng. Phật A-di-đà phát 48 thệ nguyện, phẩm thứ sáu của bộ Kinh này chính là 48 nguyện, ngày ngày đọc tụng. Đọc tụng như thế nào? Phải đem 48 nguyện của chính mình mà phát ra, phát ra giống như Phật A-di-đà vậy. Tâm của ta cùng tâm của Phật A-di-đà như nhau, nguyện cùng với nguyện của Phật A-di-đà như nhau, hành cũng như nhau, vậy thì làm gì có đạo lý không vãng sanh? Nhất định là có thành tựu. Phàm nếu không thể thành tựu, thì là “miệng niệm Di Đà tâm tán loạn”. Dù ngày ngày đều niệm A-di-đà Phật, ngày ngày đều lần chuỗi, nhưng tín nguyện hạnh không có, vậy thì không thể thành tựu, không thể vãng sanh, chỉ kết được pháp duyên với Phật A-di-đà. Kỳ thực, những đồng tu chúng ta ngồi đây trong đời quá khứ đã uổng phí qua như vậy. Mỗi người trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đều là người niệm Phật, vì sao chưa đi? Chính là do miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho nên bạn mới đi không thành công. Trong quá khứ đã kết duyên rất sâu, đến đời này lại gặp được, gặp được rồi mà vẫn dùng phương cách cũ, vẫn miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, vậy thì đời này lại không thể đi. Trong đời này nếu như thật sự giác ngộ, ta miệng niệm tâm cũng niệm, thân ngữ ý ba nghiệp của ta đều tương ưng, vậy thì đời này thành công. Cho nên nói là trong quá khứ đã chưa chăm chỉ thật sự làm, đời này phải thật sự làm. Trong đời này hoàn cảnh sinh sống của chúng ta tốt, một hoàn cảnh có nhiều tai nhiều nạn, tai nạn mà nhiều sẽ khiến chúng ta không có lưu luyến đối với thế gian này, lợi ích là ở chỗ này. Bạn muốn lưu luyến thì bạn cũng không có cách nào, bạn lưu luyến cũng không được, bạn không thể làm chủ được cho chính mình.

? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.

? PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 311)Người giảng: Lão pháp sư Tịnh KhôngThời gian: Khởi giảng năm 1998Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩBiên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.

About admin

Xem Thêm

Lễ khai mạc khoá tu mùa hè 2018 chùa Cao Linh Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *