Thứ Sáu , Tháng Mười Một 16 2018
NaturalĐạo tràng Cao Linh Tịnh Tông Học Hội đã thành kính tưởng niệm hương linh Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, mất ngày 21/9/2018Natural
Home / Pháp Môn Niệm Phật / Câu Truyện Đức Phật / CÂU CHUYỆN VỀ 3 VỊ TỔ SƯ LÀ HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT…

CÂU CHUYỆN VỀ 3 VỊ TỔ SƯ LÀ HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Tổ sư Tịnh độ tông có 3 vị là A Di Đà Phật tái lai, đó là: Tổ thứ 2 Thiện Đạo đại sư, Tổ thứ 6 Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư và Tổ thứ 9 Trí Húc Ngẫu Ích đại sư. Trong 3 vị vừa nói đó, vị nào là vị đặc biệt đề xướng giáo nghĩa kinh Địa Tạng (đặc biệt đề xướng, còn đề xướng thì vị nào cũng đề xướng)? – Chính là Tổ thứ 9 Ngẫu Ích đại sư, năm xưa Ngẫu Ích đại sư xuất gia là nhân vì đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cuối đời ngài cũng là chuyên đề xướng hoằng dương giáo nghĩa 3 kinh Địa Tạng (52 – 56 tuổi), ngài từng nói “Tôi là học trò của Địa Tạng Bồ tát”, chân thật là không ngoa.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Vì sao Ngẫu Ích đại sư ngài lại đặc biệt đề xướng giáo nghĩa của 3 kinh Địa Tạng vậy? – Bởi vì kể từ sau thời của ngài trở đi căn tánh chúng sanh ngày càng hạ liệt, nghiệp dày chướng sâu, nếu như không nương nhờ cái gốc căn bản này thì chúng sanh khó có thể mà được độ, thậm chí ngài còn nói “Kể từ thời Nam Tống trở đi đã không còn…” (huynh đệ xem thêm các bài giảng của HT nhé, nói ra sẽ đụng chạm rất nhiều).

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản

Đây là một cách nói, ngoài ra còn có một cách nói khác nữa đó chính là vì ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 9, Địa Tạng Bồ tát đích thân khuyên dạy tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật, cho nên khi A Di Đà Phật tái lai vào đời thứ 9 ngài nhất định sẽ biểu pháp “Phật tán thán Phật” mà tán dương khen ngợi Địa Tạng Bồ tát và kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện vậy, đây là đạo lý hiển nhiên…

Nguồn: Kiều Tuấn Trung

About admin

Xem Thêm

LONG VƯƠNG

Long Vương Âm dịch là Na Già La Nhã là vị có uy đức nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *