Thứ Hai , Tháng Năm 21 2018
NaturalKÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - VESAK 2018 - VUI THAY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI, CÕI NGƯỜI AN LẠC, CÕI TRỜI HÂN HOANNatural
Home / Pháp Môn Niệm Phật / Các Bài Viết Khác / Tìm hiểu “HỘ PHÁP TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG”

Tìm hiểu “HỘ PHÁP TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG”

Chủ nhật chúng ta lên Đại giảng đường chùa Cao Linh lễ Phật, Bồ Tát. Chúng ta thấy có bốn vị Tứ Đại Thiên Vương còn có tên khác là Tứ Đại Kim Cương, đây là các vị Hộ Pháp, nhưng không phải là như bảo vệ pháp luật ở thế gian ai có tội đối với Phật Pháp thì bị trừng phạt đích đáng, trái lại ai có tội thì đã có luật nhân quả, nghiệp lành thì về cõi lành, nghiệp ác tự chiêu cảm về cõi ác, các vị Hộ Pháp này không có liên quan đến việc này. Mục đích của các vị giữ gìn Phật Pháp trường tồn mãi ở Thế gian

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Vị thứ nhất Đông Phương trì Quốc Thiên Vương tay cầm chiếc đàn tiêu biểu cho Trung Đạo, nếu đây đàn căng quá hoặc dây đàn chùng quá không đạt tiêu chuẩn âm thanh

Vị thứ hai Nam Phương Thiên Vương là Tăng Trưởng Thiên Vương, tinh tiến tăng trưởng đức hạnh. Tay trái cầm thanh kiếm biểu tượng cho trí tuệ chặt đứt xiềng xích của vô minh phiền não

Vị thứ ba Tây Phương Thiên Vương là Quảng Mục, có tầm nhìn xa trông rộng Tay phải cầm con rồng biểu tượng cho sự biến đổi, uyển chuyển theo sự Ý của thế gian, tay trái cầm hạt minh châu biểu tượng cho nội tâm sáng suốt không thay đổi

Vị thứ bốn Bắc Phương Thiên Vương là Đa văn biết nhiều nghe nhiều tay cầm cái lọng biểu tượng che chắn cho chính nội tâm mình và cho chúng sinh không bị ô nhiễm của ngoại cảnh

Đây là các vị Tứ Đại Thiên Vương dạy chúng ta Đạo lý và học tập các ngài những phương pháp bảo hộ Phật Pháp hoàn hảo nhất. Hoàn toàn không có chút nào mê tín
Trong khoa nghi cúng Phật Trai Thiên có nói: “ Đệ nhất thành tựu chúng sự Đại công Đức Thiên” kính Thiên cũng rất có cảm ứng chiêu cảm nhiều vị thần Hộ Pháp hộ trì nhanh chóng mãn nguyện.

Dường như thầy trụ trì chùa Cao Linh đã vận dụng kết hợp bốn đặc tính của Tứ Đại Thiên Vương, uyển chuyển đối nhân xử thế trong đạo và đời, trí tuệ sắc bén và tầm nhìn xa trông rộng, hay nói một cách khác thầy đã cảm ứng được sự gia hộ của Tứ Đại Thiên Vương đã làm nên thành quả của chùa Cao Linh ngày hôm nay.Thế hệ hàng nghìn năm sau sẽ nhớ đến công ơn thầy qua mấy tôn tượng đúc bằng đồng nặng hàng nghìn tấn, là công trình bất hoại song hành cùng Phật Pháp mãi mãi trường tồn ./.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, thực vật và trong nhà

 

About admin

Xem Thêm

NIỆM PHẬT HIỆU A DI ĐÀ – HIỂU CHO ĐÚNG

Trong kinh Di Đà có nói rằng đức Phật Thích Ca đã bốn lần khuyên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *