Thứ Năm , Tháng Tư 26 2018
NaturalVÔ LƯỢNG QUANG - VÔ LƯỢNG THỌ - VÔ LƯỢNG CÁT TƯỜNGNatural
Home / Phật Sự / Bài Viết / XÃ LÝ HỌC HUYỆN VĨNH BẢO LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ CHIỀU 25/07/2017

XÃ LÝ HỌC HUYỆN VĨNH BẢO LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ CHIỀU 25/07/2017

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, bàn và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông và hoa

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, thực vật, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông, bàn, ngoài trời và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông, ngoài trời và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, bàn và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

About admin

Check Also

CHỦ NHẬT KHÓA TU AN LẠC (Ngày 08/ 04/2018)

Phật pháp tại thế gian, chẳng thể lìa thế gian mà có. Thế nên biết, người muốn ngộ được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *