Thứ Sáu , Tháng Sáu 22 2018
NaturalCHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2018 LÚC 7H30 ĐẾN 16H30 - HÀNH TRÌNH ĐỎ - CA NHẠC KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆTNatural
Home / Pháp Môn Niệm Phật / Bài Viết về Đức Phật / LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TRUNG ĐOÀN 5- 205 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ NGÀY 22/07/2017 TẠI CHÙA CAO LINH HẢI PHÒNG

LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TRUNG ĐOÀN 5- 205 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ NGÀY 22/07/2017 TẠI CHÙA CAO LINH HẢI PHÒNG

LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TRUNG ĐOÀN 5- 205 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ NGÀY 22/07/2017 TẠI CHÙA CAO LINH HẢI PHÒNG

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người
Trong hình ảnh có thể có: 12 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, trong nhà
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 23 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

About admin

Xem Thêm

Kinh Khu Rừng – Vanapatthasutta

GIỚI THIỆU Phương tiện và cứu cánh giải thoát là hai mối liên hệ mật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *